Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usługi wysyłki Newslettera Jafra.

Informujemy, że administratorem Pana/i danych „JAFRA CONNECT sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 68, 46-380 Dobrodzień, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000461128,
tel. +48 (71) 319 13 78, e-mai: jafra@jafra.pl.

Dane te przetwarzane będą wyłącznie w celu przesyłania newslettera marki Jafra na podstawie udzielonych zgód. Rozpoczęcie subskrypcji newslettera nastąpi po potwierdzeniu zgodności adresu e-mail, poprzez kliknięcie linka przesłanego na wskazany przez Pana(Panią) adres e-mail.

Dane przechowywane będą przez okres realizacji usługi dostarczania newslettera przez administratora danych, nie dłużej niż 5 lat.

Ma Pan(i) prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.